Søndagsskolen

Velkommen til Søndagsskolen i Sion.
Vi samles i underetasjen hver søndag kl 11:30.
Vi synger sammen, hører historier fra bibelen, og har mange kjekke aktiviteter.
Det blir også servering av frukt eller boller.
Kom og bli med du også.

Kontakt informasjon

Grindheimsvegen 125

5440 Mosterhamn

post@sionmoster.no

982 82 402

3495 07 05673