Meny Lukk

Dåp

Dåp

DFEF døper bare troende mennesker til Kristi universelle menighet og ikke til lokalmenighetene selv om det i mange tilfeller blir en tilknytning ved dåpen. Dåpen er en lydighetshandling og ses på som en sym­bolsk begravelse, og en oppreisning fra dåpens grav er et symbol på en oppreisning til et nytt liv sammen med Jesus. Dåpen ansees ikke som et nådemiddel, men bare som en god samvittighetspakt med Gud ved at den kristne gjør det man mener Bibelen lærer at man skal. Dåpens form med hel  neddykking èn gang av dåpskandidaten, er derfor vesentlig fordi annen dåpsform ikke ansees som dåp.


Selve ritualet er enkelt:

Dåpskandidaten senkes helt under vann èn gang i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Når den døpte løftes opp av van­net, sier man ofte: “Oppreist med Kristus for å vandre i et nytt liv med Ham”. Dersom vedkom­mende ikke ønsker å slutte seg til menigheten, vil dåpen likevel utføres.

I Sion er det en av lederskapet som døper. Hvis du ønsker å bli døpt ta kontakt med lederskapet og du vil få undervisning og veiledning.

 

Hvorfor døpe meg?

Hva er dåpen et bilde på?

Gal 2, 20: «For jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men det liv jeg lever, det lever jeg i troen på Ham som gav sitt liv for meg.»

Rom 6, 1-4: «Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde så nåden kan bli enda større?  2 Slett ikke! Hvordan kan vi som døde bort fra synden, fremdeles leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden.

Som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin Fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv.» Vi ble begravet med Ham ved dåpen til døden.

Rom 6, 5 – 11:  «Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at den kroppen som er underlagt synden, skulle tilintetgjøres og vi ikke lenger skulle være slaver under synden. For den som er død, er befridd fra synden. Er vi døde med Kristus, tror vi at vi også skal leve med ham. Vi vet jo at når Kristus er oppreist fra de døde, så dør han ikke mer; døden har ikke lenger makt over ham. For døden han døde, den døde han for synden, én gang for alle, men livet han lever, det lever han for Gud. På samme måte skal dere regne dere som døde for synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus.»


Hva er dåp i vann?

Du kan gjerne si at det er din begravelse. Starten på et nytt liv sammen med Jesus.

Du bekjenner at du er oppstått til å leve det nye livet sammen med Jesus.

Nytt borgerskap

Kol 1, 13: «For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede Sønns rike.»

Du er en ny skapning

2.  kor 5, 17: «Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til!»

Dåpen minner deg om at du har seier over synd. Lever ikke lenger selv… (Rom 6, 18)


Dåpshandlingen:

Her er vann? Hva er til hinder for at jeg skal bli døpt. Og de steg ned i vannet.

Det er viktig at du og jeg bygger livet opp på en rett grunnvoll. Leser jo om mannen som bygde huset sitt på sandgrunn. Peker på en mann som ikke bygde huset sitt på Guds ord.

–       I forhold til dåpsspørsmålet bygger mange opp grunnvollen på tradisjoner innen familien?

–       Andre bygger opp på menneskelige teorier?

Viktig at du og jeg bygger opp livet vårt med en sunn grunnvoll, på klippen – Guds ord. Noen ganger kan du måtte betale en høy pris for dette. Men du og jeg er kalt til å lyde Gud, ikke mennesker. Vi er kalt å gå den veien Gud kaller oss, uavhengig av hva andre tenker.

Det fører ingen vei hen å prøve og overtale deg til å døpe deg. For meg handler Bibelen om åpenbaring, om lytte til hva Jesus sier i sitt Ord. Hva sier Jesus til meg gjennomd det pastoren sier? Kan jeg høre Jesu stemme inn i mitt liv? Merker jeg en uro inni meg? Det er viktig at du handler på det som Gud taler inn i ditt liv, og uten videre ikke gjør som mennesker sier.