Meny Lukk

Hvordan bli en kristen


Hvordan bli en kristen?

Å være kristen handler ikke bare om å tro på Gud, for Bibelen sier at til og med de onde makter tror, men de vil ikke ta imot Jesus som sin frelser (Jak 2,19). Det handler ikke om å gjøre gode gjerninger, selv om det er en frukt av frelsen, for gode gjerninger frelser oss ikke.

For å bli en kristen må du bli født på ny (Joh 3, 1-8). Født på ny blir du når Den Hellige Ånd får slippe til i livet ditt.

Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. 6 Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd. 7 Undre deg ikke over at jeg sa at dere må fødes på ny.
Joh 3, 5-7

Jesus sa: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny.» (Joh 3, 1-8). Å bli født på ny er en forvandling som skjer i ditt indre. Av vann kom vi ut av mors liv. Av ånd blir vi født på ny. Din tro blir levende. Det er den Hellige Ånd som kommer inn ditt liv.

Han er talsmannen som åpenbarer (Joh 14, 26) og tar bort sløret (2 Kor 3, 16-18). Han vitner om at du er Gud barn (Rom 8,16) og Han går til forbønn for oss (Rom 8, 26). Han viser deg hva som er synd. Herren sier: «Jeg vil gi mine lovbud i deres hjerter og skrive dem i deres sinn.» (Hebr 8, 10; 10, 16). Disse budene blir skrevet inn i våre hjerter når vi blir frelst. Han hjelper deg gjennom lidelser og prøvelser. Han er den som gir liv (Joh 6, 63).

For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
Joh 3,16

For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. 9 Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg.
Ef 2,8-10

For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst.10 Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige for Gud, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst.
Rom 10,9-10

Du må bekjenne med din munn at Jesus er Herre og at du tror Gud har oppreist Ham fra de døde. Du må be om tilgivelse for dine synder og vende deg bort i fra synd.

Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett.
1. Joh 1,9

Men jeg har vel ikke gjort så mye galt sier du kanskje? Det hadde ikke jeg heller etter min egen målestokk, men etter Guds mål var jeg på vei til fortapelsen.

De ti bud er gitt til oss for å åpenbare synd. Bibelen sier: «Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Ta ikke feil! Verken de som lever i hor, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere eller menn som ligger med menn eller lar seg bruke til dette, verken tyver, pengegriske, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike» (1 Kor 6, 9-10).

I løpet av mitt liv hadde jeg brutt de fleste av de ti bud. Jeg hadde jeg løyet, stjelt, misbrukt Guds navn, elsket verden mer enn Gud, begjært det som hører min neste til og vært utro i mitt hjerte. Gud hater synd, og for å komme til himmelen så trenger du Jesus. Han er veien, sannheten og livet (Joh 3, 16).

Hvor vil du stå når Gud dømmer oss etter de ti bud på dommens dag? I sammen med Jesus håper jeg. Kun gjennom Ham har vi tilgivelse. Det er ikke noe vi fortjener. Det er av nåde, en gave.

Kjære Jesus. Jeg tror at du er Guds sønn. Jeg tror at du døde for våre synder og at Gud oppreiste deg fra de døde. Tilgi meg for mine synder. Jeg ber deg om å komme inn i mitt hjerte. Jeg ønsker å følge deg. Jeg takker deg nå for at jeg er frelst. Amen.

Begynn å lese Bibelen hver dag. Be en bønn før du begynner om at Jesus må lede deg og gi deg rett forståelse av det du leser. Begynn med Det Nye Testamente, og fortsett til Det Gamle.

Som nyfrelst kan det være lett å falle fra. Den onde ønsker mest av alt å ta fra deg din tro. Derfor vil jeg oppfordre deg til å lese En gang frelst, alltid frelst?

De første kristne lot seg døpe og ble deretter skrevet inn i en menighet. Dåpen er en god samvittighetspakt med Gud og en erklæring til verden om at man tilhører Jesus.

(fra www.kristenbloggen.net)