Meny Lukk

Misjon


Manga – et redskap for nå ut med Bibelens budskap.

Våre misjonærer i Japan, Inga og Roald Lidal, har vært engasjert i litteraturarbeid siden 1970. Et hovedfokus, i tillegg til å skaffe evangeliseringslitteratur til Japans 127 mill innbyggere, har vært å skaffe bibler til de mange troende i Kina uten tilgang til Guds ord. Dette viktige arbeidet har fortsatter fremdeles med full styrke. I alt har noe av manga-serien til nå blitt oversatt til 40 språk, og nye er under bearbeidelse.. Totalt er det til nå blitt produsert ca. 9 mill. bøker og hefter. Vi takker Gud for dette, og for dører Han har åpnet opp – noen som for oss var helt utenkte. Mest av alt er vi glad for de mange tilbakemeldingene om barn, unge, ja, folk i alle aldre som har tatt imot Jesus som et resultat av dette materiellet. Manga er populært over hele verden, og denne innpakningen av evangeliet gjør at mange som ellers ville verken lest eller hørt budskapet, får kjennskap til, og forbausende ofte, tar imot evangeliet.

I tillegg har det i det siste åra blitt satset sterkt på å benytte den japanske tegneserieformen, manga, for å nå ut med evangeliets budskap. Etter mye planlegging og bønn og mange forsøk på å finne den beste formen, ble det tidlig på 2000-tallet bestemt å gjenfortelle Bibelens budskap i manga-stil. Den første boka, MANGA MESSIAS, ble utgitt på høsten 2006, og siden er fire andre bøker og to hefter kommet til. Det arbeides nå på Åpenbaringsboka, og denne vil utkomme mot slutten av 2018.

UGANDA

Allerede i 2008 ble grunnlaget lagt til en ganske storstilt utdeling i Uganda. Et møte våre misjonærer hadde med flere organisasjoner og selv med to regjeringsministre og med kona til landets president, førte til et mangeårig samarbeid med Church av Uganda. De organiserte utdeling av hele 800.000 MANGA MESSIAS gjennom det offentlige skolevesenet. Senere ble 600.000 hefter utdelt til barn i de krigsherja områda nord i Uganda. Tilbakemeldingen har vært ganske utrolige.


FENGSELSARBEID

På forunderlig vis kom våre misjonærer i kontakt med folk som var engasjert i fengselsarbeid i Nord-Amerika. Dette er et arbeid som fortsetter. Til nå har mer enn 50.000 bøker og et stort antall hefter blitt delt ut til fanger og til deres barn. Tilbakemeldingene går ut på at dette er det mest effektive redskap som de mange involverte noen gang har brukt.


FRANKRIKE

I det post-kristne Frankrike selger en kristen bok sjelden mer enn 2000 – 3000 eksemplar. Av manga-bøkene har det til nå blitt solgt godt over 300.000 bøker, og 50.000 hefter har blitt delt ut.


ANDRE LAND

Vi kunne fortelle om Nord-Korea, Kina, Filippinene, Indonesia, ja, en rekke land der manga-bøkene har blitt brukt med stor suksess for å fremme Guds sak.

Samtidig med at vi gleder oss over det som er blitt gjort, strekker vi oss ut etter det som ligger foran. Det skjer bl.a. på følgende områder:

FLYKTNINGER

Tidligere i år sendte vi store mengder av MANGA MESSIAS på farsi og arabisk til Tyrkia, Hellas og Norge. Åpenheten blant flyktninger fra Syria, Afghanistan og Iran er uten sidestykke. Vi har ikke kunnet gå til dem, men nå kommer de til oss. Vi er gitt en enestående mulighet, og vi takker Gud at vi i samarbeid med mange andre får lov å gi det livgivende Guds ord til utrolig mange flyktninger, på deres språk og i en form og med en ”innpakning” som gjør at de leser, forstår og ofte tar imot budskapet. Dette er en anledning vi ikke kan la gå fra oss, men en vi trenger å intensivere og utvide.

SWAHILI

Vi inngikk for en tid tilbake en avtale med en organisasjon om å samarbeide for å få manga-bøkene ut til swahili-talende folk i Øst-Afrika – hovedsaklig i Kenya og Tanzania. Da jeg nylig nevnte til en bror at det dreier seg om så mange som kanskje 100 mill. mennesker, spurte han om hvor mange av dem som kan lese. Mitt svar var et det er noe usikkert, men en av de store fordelene med manga er at selv de som bare kan lese litt, kan forstå budskapet i manga-form. Ja, vår erfaring fra Uganda er at dette materiellet gjør at mange får lyst til å lære å lese. Bøkene har dermed en dobbel effekt, men viktigst av alt er naturligvis at de drar barn og unge inn i Bøkenes Bok, og de viser dem frelsens vei.

INDIA

Vi arbeider på tre fronter for å få til en bred utdeling i India. Først samarbeider vi med en organisasjon som vil gi bøkene til barn fra fattige familier. Disse barna deltar på deres ”etter-skole-program” rundt om i India, og de har i sine ulike arbeidsgrener kontakt med over 5 mill. barn og unge.

Dessuten arbeider vi med de som jeg gjerne refererer til som vårt søskenbarn i India, nemlig de som viderefører arbeidet som ble startet av Hildur og Arnfinn Andaas. De har oversatt manga-bøkene til fem språk (bare ett er trykt ennå). Vi trenger å subsidiere bøkene for at de skal kunne selge dem til en billig pris, godt under produksjonskostnaden.

Sist, men ikke minst, arbeider vi med en annen organisasjon som vil ha massedistribusjon av heftene på 7 ulike språk.

Åpenbaringsboken

Til nå har vi gjenfortalt den bibelske beretningen (ikke bare beretninger fra Bibelen) i fem bøker, og har lenge planlagt og tenkt på også å utgi Åpenbaringsboken i manga-form. Det representerer ulike utfordringer, men vi er nå kommet godt i gang med arbeidet på denne viktige boka.


MYE ANNET

Vi kunne ellers fortalt om andre nye språk, som tsjekkisk og slovakisk som nå endelig er klar for trykking. Vi kunne fortalt om utdeling i Kambodsja og om viktigheten av å få bøkene i hendene på flere i Nord Korea og Kina. Nylig fikk vi også forespørsel om oversettelse til færøysk, og dette vil snart komme i gang. Alle fem bøkene er snart klar for trykking på hausa for Nigeria, og mye skjer på flere fronter.


FELLES FOR ALT

Skal arbeidet lykkes, er fellesnevneren først og fremst FORBØNN. Vi står i en åndelig kamp, og verdien av forbønn kan ikke overvurderes eller understrekes sterkt nok.

Dessuten er det ikke til å stikke under en stol at arbeidet først og fremst hindres av mangel på midler. Det burde ikke være slik. Vi har så god råd til så mye, og skulle vi ikke satse mer på det som virkelig betyr noe – det som har evighetsverdi? Måtte Gud få gripe oss på nytt, så vi ser mulighetene, privilegiet og ansvaret som er gitt oss.