Meny Lukk

Småfellesskap

Velkommen til smågrupper!

I gruppene kan en dele livet, både hverdagen og kristenlivet, og støtte og oppmuntre hverandre. Det skal også være naturlig å kunne be med nye i gruppene; venner, naboer, familie og andre.

Vi tror at LIFE-gruppene kan bygge opp under søndagsamlingen, og søndagsamlingen bygge opp under LIFE-gruppene. Vi har gruppene annenhver onsdag, og bruker tema fra søndagene som utgangspunkt for samtale.

I utgangspunktet har vi dame og manns grupper. Hvis gruppene blir større enn 10-12 personer er det naturlig å dele inn i  nye grupper.


Ønsker du å begynne i en gruppe?
Ta kontakt med Morten, 930 27 497 eller Torbjørn 922 10 929. Eller ta kontakt med noen du vet går i en gruppe, og inviter deg selv med på neste gruppe!